För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Och för att leda dig själv måste du känna dig själv.

Självkännedom gör dig genuin och trovärdig. Den ger dig en tydlighet och en struktur i tanke och handling.

Därefter krävs också mod att kunna genomföra det du anser viktigt. Det gäller ledarskapet men även i livet i stort.

Diskutera och reflektera över din vardag som chef och ledare. Syftet med samtalen är att du ska utveckla ditt bästa sätt att leda. Det gör du genom en större insikt om hur du fungerar som chef och hur du påverkar dina medarbetare. 

Jag arbetar med enskilda chefer och med ledningsgrupper.