Organisationsanalys

Företag och organisationer består av människor. När det inte fungerar som det ska och det är svårt att se varför kan det vara en fördel att en utomstående part ser över organisationen. 

Som psykolog fokuserar jag på de anställda vid en organisationsanalys. Hur ser de på målet, på sitt uppdrag och på samarbetet med andra? Är de personliga målen förenliga med företagets mål? Var och av vem/vilka fattas besluten? Efterlevs de? Följs de upp? Det är några frågeställningar som ger en god bild av hur företaget fungerar. Jag använder mig av strukturerade intervjuer och enkäter anpassade efter uppdraget.

Utredningar efter anmälan om sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling behöver göras skyndsamt. Jag kan vara den utomstående part som gör utredningen efter en anmälan. Vid behov så finns i mitt nätverk kompetenta psykologer och beteendevetare som efter utredning kan ge stödsamtal och rådgivning till både anmälare och anmälda.

Mitt mål är att ge uppdragsgivaren en plan, råd och stöd för att hantera det som inte fungerar.