Arbetsgrupper

Handledning är ett sätt att jobba med utveckling för arbetsgrupper. Det innebär ett fokus på samarbetet i gruppen och att diskutera arbetet utifrån verksamhetens mål. 

Vad är det vi gör och varför? Hur använder vi varandra på bästa sätt? Vad ska vi samarbeta kring och vad ska var och en göra enskilt? Hur löser vi konflikter och oenigheter i gruppen? Hur vill vi utveckla arbetet framåt? Vilket bemötande har vi gentemot kunder? Eller vilket förhållningssätt har vi gentemot klienter? 

Det är vanliga frågor och utvecklingsområden för arbetsgrupper.