Hjälp till enskilda personer med stressrelaterad problematik. Det kan vara alltifrån de som varit sjukskrivna en längre tid och vill rehabilitera sig till dem som känner att de vill ha hjälp för att inte köra slut på sig. 

Samtal om arbete och privatliv ger en bild av hur du prioriterar i ditt liv. Vilka krav du tror du måste uppfylla. När du fått en bild av hur dina krav ser ut är det möjligt att sortera och hantera dem annorlunda. Du kan välja vad som är rimligt att du gör och inte gör, du kan välja vad som behöver göras idag och vad som kan vänta till imorgon eller ännu längre fram. Och du kan välja bort vissa krav därför att de egentligen inte är dina egna. 

Stress sätter sig i kroppen och kan t.ex. ta sig uttryck i sömnproblem, huvudvärk och annan värk eller tryck över bröstet. Stress kan ge upphov till retlighet, oro, diffus nedstämdhet och olust.

Symboldramaterapi

Symboldrama är en terapiform där man använder inre bilder. Metodens grundläggande inriktning är psykodynamisk. Den är kompletterad med kognitiva och affektteoretiska tankegångar, och en insikt om den läkande kraften i arbetet med inre scener och bilder.

I vanlig samtalsterapi resonerar vi och använder mestadels vänstra hjärnhalvan. Våra minnen och känslor före tre-årsålder är dock inte verbala. För att komma åt dessa kan vi använda en metod som arbetar med bilder, vilket Symboldrama gör.