Ledarskapsseminarium

För kvinnor som är chefer eller ledare anordnas intressanta seminarier 1 - 2 gånger per år på temat "kvinnor och ledarskap". Syftet är att få lyssna på en inspirerande föreläsare och sedan diskutera med övriga deltagare. Vi avslutar med att åhörarna får ställa frågor och diskutera med föreläsaren.

Vem skulle du vilja lyssna på? Vem har intressanta saker att säga? Hör gärna av dig med tankar och idéer.

Tidigare föreläsare

Lotta snickare

Forskare, författare och ledarutvecklare på Swedbank. Lotta har tillsammans med Liza Marklund skrivit boken "Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra".


Lars Einar Engström

Psykolog, författare och organisationskonsult. Han har skrivit "En sexists bekännelser" och "Sexistens karriärhandbok för unga kvinnor".


elaine_bergqvist.jpg

Elaine Eksvärd

Retorikkonsult och författare till "Härskarteknik - den fula vägen till makt" och "Du är din generation: en guide till generationkulturerna".


Anna Wahl

Professor i företagsekonomi vid KTH, i drygt 25 år forskat kring genusfrågor och leder en forskargrupp inom organisation, ledarskap och genus. Skrivit boken "Det ordnar sig".


Per Naroskin

Psykolog, psykoterapeut, ståuppkomiker, föreläsare och skrivit boken "Vikten av att tala högt med sig själv".


Marta Cullberg Weston

Psykolog och författare. Hon har skrivit ett tiotal böcker; ”Avund och konkurrens”, ”Självkänsla på djupet” och ”Från skam till självrespekt” är några titlar.


Tomas Brytting

Docent i företagsekonomi, forskningsledare och författare. Han har särskilt intresserat sig för spänningsfältet mellan etik och ekonomi.