Vad jag erbjuder

CHEF OCH LEDARE

Chefscoaching. Enskilda chefer eller ledningsgrupper som vill utvecklas

Läs mer →

KVINNOR OCH LEDARSKAP

Seminarier för kvinnliga chefer

Läs mer →

ARBETSGRUPPER

Handledning för förbättrat samarbete och därmed förbättrat resultat

Läs mer →

Stress OCH SYMBOLDRAMATERAPI

När familj och vänner inte räcker...  För dig som tycker att "det är för mycket". Eller om du ältar och oroar dig över något i ditt liv.

Läs mer →

Organisationsanalys

En kortare insats för att klargöra varför något inte fungerar i organisationen

Utredningar om Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Läs mer →


Bakgrund

 


"Feelings beat logic all the time" sa Albert Einstein. Vi styrs av våra känslor då vi fattar beslut därför är självkännedom viktigt. Ju större kunskap du har om dina känslor desto friare blir du att fatta rationella beslut.

 


Jag tror att självkännedom leder till genuinitet och trovärdighet. Jag blir tydlig för mig själv och för andra. Jag förstår vad som är viktigt för mig och kan göra de val som krävs.